Award in category "Болница" at

Nominated by Йоана Терзиева

Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна

Тя става дом за дълго време на деца и родителите им, които получават не само лекарски грижи, но и емоционална подкрепа.

УМБАЛ „Света Марина“ е единственото онкологично отделение за деца в Северна България. В нея работи екип от онколози, хематолози, педиатри, психолог, онкологични сестри и санитарки, които са я превърнали в приветливо убежище и втори дом за стотиците деца и техните придружители. Всеки член на персонала работи по призвание и това се усеща от децата и семействата им. В клиниката болезнените манипулациите са ежедневие, а животът на децата често е в риск. Немалко са случаите, в които мигновената реакция е животоспасяваща, както и тези, в които физическата болка на децата, емоционалната на придружителите и тежестта на продължителната изолация, изглеждат непосилни. Въпреки това в заведението се чува ежедневно детски смях, създават се приятелства и отношения на силна емоционална близост между децата, семействата и персонала.
Клиниката е приветлива – ремонтирана и поддържана чрез дарителски инициативи, организирани от завеждащите я. Лекарите и сестрите посрещат с висок професионализъм болестта на децата, тяхното емоционално състояние и това на близките им, което ежедневно преминава от една крайност в друга.

За осигуряване на сигурна и доброжелателна среда клиниката подготвя кадрите за предразполагащо отношение към детето и родителите му, осигуряване на добри битови условия, ранна интервенция и превенция на изоставянето, психологическа и социална подкрепа при съобщаване на родителите за здравословните проблеми на децата им и взаимодействие със системата за закрила на детето в случаи, предизвикващи съмнение за дете в риск.

Лекарите и сестрите от клиниката работят денонощно и преподават на студенти. Натоварването им е изключително и това е видимо. За заплащането, което получават, можем да се досетим, познавайки стандарта в България, а и общувайки ежедневно с тях.

В лечението на левкемия клиниката има над 95% успеваемост, което е равно на световния стандарт. В нея се извършват трансплантации и сложни манипулации, но тези постижения остават непопуляризирани и неизвестни.

Документи и източници в подкрепа на номинацията

https://youtu.be/ViaJniRMD7g

https://lekuva.net/129445/ekip-ot-varnenski-spetsialisti-za-parvi-pat-izvarshi-unikalna-transplantatsiya-na-stvolovi-kletki-na-dete.html