Nomination in category "Детска организация" at

Nominated by Боряна Кадмонова - изпълнителен директор на Фондация Еврика

Компютърна школа „Вале“ Хасково

Компютърна школа "Вале" е специализирана школа за работа на и с деца.

Компютърна школа „Вале“ Хасково е специализирана школа за работа на и с деца. През всичките години от създаването си е работила за създаване на интереси у децата към овладяване на нови знания и умения, към работа в екип и детско самоуправление.

Възпитаници на школата вече работят в нея като помощник-ръководители и наставници на по-малките. Организират и изяви на участниците – изложби, конкурси и самите те са участници, получили многобройни награди за постиженията си.

Работата на школата е започнала с 15-20 деца, а сега ежегодно в постоянните й форми работят 60. Участниците са от различни училища в Хасково. В организирания от тях международен конкурс за компютърна графика и колаж ежегодно участват по над две хиляди деца. С творби на деца са организирани изложби в Хасково, в Съвета на Европа . Имат отпечатани творби и в различни детски издания. От една година имат създаден клуб по роботика, с което трасират и дейности с бъдеще.

Ръководителят на компютърната школа – Людмила Стайкова е и нейн създател, а също така и работи активно с децата от 1998 година. Притежава многобройни награди за работата си, част от които са поместени на сайта на школата.