Nomination in category "Журналист" at

Nominated by Асоциация Родители

Мария Черешева

Мария е журналист, радиоводещ и активен гражданин, който не остава безучастен към проблемите на децата.

Мария Черешева е журналист, който с работата си доказва и допринася за утвърждаване на правата на децата, борбата с дезинфорамция, подкрепата на родителите. С ежеседмичното предаване, което прави в „Дарик радио“ доказва, че заслужава наградата.

През изминалата година, предаването й в „Дарик радио“, което правят заедно с Пролет Велкова устойчиво заложи участието и темите свързани с децата.

Всеки понеделник, рубриката “И детето е човек” е посветено на темата за децата, политиките за децата, успешни практики и много други. Освен тази рубрика, Мария винаги е намирала място и време и за други актуални теми, свързани с децата.

Мария е и активен гражданин, който не остава безучастен към проблемите с децата.

„Считаеме, че Мария Черешева заслужава наградата, защото е доказала отношението си като професионалист. Работи изключително добре с гражданския сектор.“

Всяко предаване на Мария от поредицата “И детето е човек” е пример за нейната отдаденост по темата.

https://darikradio.bg/ste-ima-li-parlamentarna-grupa-za-decata.html#parent=show